Położenie miasta Bydgoszcz

Położenie miasta Bydgoszczy, czyli o ukrytym pięknie.

Bydgoszcz jest jednym z największych miast w Polsce zarówno pod względem liczby ludności, jak i pod względem zajmowanej powierzchni. Założono ją w 1038, a prawa miejskie uzyskała w 1346 roku. Jest również największym miastem w granicach województwa kujawsko-pomorskiego i jego stolicą (siedzibą wojewody). Region ten potocznie nazywa się Kujawami bądź Kujawami Północnymi, co ma swoje uzasadnienie w dawnej historii tych terenów. Miasto pod względem fizyczno-geograficznym jest bardzo interesująco położone. Przede wszystkim przez Bydgoszcz przepływa rzeka Brda (miasto leży w pradolinie tej rzeki) oraz tzw. Kanał Bydgoski, który wpada do Brdy będącej z kolei dopływem Wisły, która właśnie w okolicach miasta zmienia kierunek z północno-wschodniego na północny. Rzeka ta jest zresztą tworzy naturalną wchodnią granicę miasta.

To jednak nie wszystkie powody, dla których Bydgoszcz stanowi obszar ciekawy pod względem geograficznym. Miasto znajduje się bowiem w miejscu, w którym spotykają się ze sobą aż cztery tzw. makroregiony (duże obszary wyróżniające się pod względem geomorfologicznym) i kilku mniejszych mezo- i mikroregionów. Należą do nich: Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie, Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka, Dolina Dolnej Wisły oraz Pojezierze Południowobałtyckie. Takie usytuowanie miasta gwarantuje różnorodność krajobrazową i turystyczną terenów położonych w jego pobliżu. Można pośród nich znaleźć m.in. tereny piaszczyste i wydmy, obszary zalesione (Puszcza Bydgoska), doliny oraz dużych rozmiarów łąki.

Bydgoszcz położona jest na wysokości 60 m n.p.m., a dzięki wielu pobliskim dolinom polodowcowym i wysoczyznom różnicującym teren pod względem wysokościowym, miasto może pochwalić się wieloma punktami widokowymi, z których można podziwiać piękne krajobrazy stworzone z perspektywy sięgającej nawet kilkudziesięciu kilometrów. Niespotykana rzeźba tego terenu mieści w sobie elementy bardzo rzadko występujące wspólnie na innych obszarach Polski. Jeziora i mniejsze akweny sąsiadują tu bowiem z niewielkimi i całkiem dużymi dolinami i kotlinami, a małe rzeki i strumienie z wysokimi wzgórzami i stromymi wzniesieniami pochodzącymi jeszcze z epoki lodowcowej.

Bydgoszcz jest położona w jednym ze zdecydowanie najbardziej atrakcyjnych regionów Polski. Teren ten zupełnie niesłusznie pomijany jest w podręcznikach, bowiem zarówno pod względem turystycznym, jak i naukowym, mógłby bez problemu konkurować z Mazurami, Pomorzem czy górami.